Share

MITIN -米京客製化避震器

提供任何車輛、開發出適合各車主所需求的避震系統                      E:mitin.shock168@gmail.com   

 

米京避震器 M1 正插式

米京避震器 M2-2氣瓶系列

米京避震器 M3-4 氣瓶系列

米京避震器 M40 倒插式

米京避震器 M50 倒插式

Average Force

Displacement (mm)

客製化避震器顏色